Hỗ trợ trực tuyến

ZendVN

Thân chào bạn!

Gửi tin nhắn

   Zend Navigation với XML

   Zend_Navigation là một lớp giúp chúng ta có thể tạo menu, sitemap và breadcrumbs theo cấu trúc chuẩn HTML.


   Đầu tiên bạn có thể tạo một cấu hình ứng dụng một module hay hay nhiều module.
   Download source
   Cấu hình một module: http://www.zend.vn/download/zend-framework/zftutorial.rar
   Cấu hình multi module: http://www.zend.vn/download/zend-framework/zf-multi.rar


   Bước 1: Tạo một tập tin trong thư mục /application/configs/menu.xml với nội dung:

   <? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
   <configdata>
     <nav>
       <home>
         <label>Home</label>
         <uri>/index/home</uri>
       </home>
       <about>
         <label>About Us</label>
         <uri>/index/about</uri>
       </about>
       <product>
         <label>Product</label>
         <uri>/index/product</uri>
         <pages>
           <catogory_1>
             <label>Nokia</label>
             <uri>/index/product/cat/nokia</uri>
             <pages>
               <product_1>
                 <label>Nokia 71</label>
                 <uri>/index/product/cat/nokia/id/1</uri>
               </product_1>  
               <product_2>
                 <label>Nokia 72</label>
                 <uri>/index/product/cat/nokia/id/2</uri>
               </product_2>  
               <product_3>
                 <label>Nokia N90</label>
                 <uri>/index/product/cat/nokia/id/3</uri>
               </product_3>
             </pages>
           </catogory_1>
           <catogory_2>
             <label>Samsum</label>
             <uri>/index/product/cat/samsung</uri>    
           </catogory_2>
         </pages>  
       </product>
       <contact>
         <label>Contact Us</label>
         <uri>/index/contact</uri>
       </contact>
   
     </nav>
   </configdata>

   Bước 2: Tạo indexAction trong IndexController với nội dung:

   public function indexAction() {
     $xml = APPLICATION_PATH . '/configs/menu.xml';
     $config = new Zend_Config_Xml($xml, 'nav');
     $container = new Zend_Navigation($config);
     $this->view->container = $container;
   }

   Bước 3: Tạo tập tin View (index.phtml) cho indexAction trong IndexController với nội dung:

   <?php echo $this->navigation($this->container)->menu();?>

    

   Đăng ký khóa học
   Học trước trả sau
   Khóa học 0 đồng
   Tài liệu khóa học

   TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

   • Ngân hàng: VietinBank
   • Chủ tài khoản: Phạm Vũ Khánh
   • Số tài khoản: 711A 0272 5335
   • Chi nhánh: TP. Hồ Chí Minh
   • Ngân hàng: VietcomBank
   • Chủ tài khoản: Phạm Vũ Khánh
   • Số tài khoản: 0251 0018 58794
   • Chi nhánh: Bình Tây - TP. Hồ Chí Minh
   loading